Philippines: Bahay Baybayin Cafe now open

Bahay Baybayin is now open in the Philippines!

Kape | Kainan | Kultura | Kasaysayan

Located at the ground floor, Soul Venture Center, J&F Building III, VV Soliven II Ave, Brgy San Isidro, Cainta. (Near QPlaza & accross Sta.Lucia Mall)

4 thoughts on “Philippines: Bahay Baybayin Cafe now open

  1. Ang pagbubukas ng BAHAY BAYBAYIN sa Lunes ika-27 ng Mayo, 2012, mula ika-10 ng umaga hanggang ika-10 ng gabi. Ang BAHAY BAYBAYIN ay matatagpuan sa Gusaling J&F, Daang V. V. Soliven III, Barangay San Isidro, Bayan ng Cainta, Lalawigan ng Rizal (malapit sa Q Plaza at Sta. Lucia Mall).
    Kape, Kainan, Kultura, at Kasaysayan. Ito ang tema ng BAHAY BAYBAYIN, ngunit higit sa kape at pagkaing Filipino, ito ay may layuning maging isa sa mga sentro ng pagtataguyod ng kulturang Filipino at higit sa lahat ang pagtataguyod at pagbibigay halaga sa ating sariling wikang panulat na unti-unti nang binubuhay para sa susunod na henerasyon.

  2. Pingback: EVENT: Pag-ibig at Pagpapahalaga sa Wikang Panulat | Baybayin.com (incorrectly known as Alibata) art, translations and tutorials

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s