Meet Chichimonster

chichi02
Finally had the opportunity to meet and interview a dude I’ve been following on IG for a while. I like his style as we have similar influences and backgrounds in destruction of private property 🙂

Emerging from Manila, Archie Geotina also known as Chichimonster, is a multi-disciplinary artist with roots heavily seeded in the street and graffiti culture of the Philippines. Archie’s influence is not “street” in the traditional sense—it is the culmination of growing up in a raw setting filled with colonial influence, extreme social disparity, and religious undertones. It is the vibration of the developing world, with rich insight on how new political power operates in this modern world. His art depicts the irony and the truth of being in an environment that nurtures luxury and poverty at the same time. He co-founded the graffiti crew Katipunan Street Plan (KST) in 2006, which marked the beginning of his evolution from the traditional graffiti to creating his own unique style. Combined with a stream of consciousness process that taps into the countries historical references, he bases his graffiti lettering on the lost Philippine alphabet, the Alibata. His style is also inspired by the multitude of local cultures within the Philippine islands. From murals to portraits, Archie mixes different materials of acrylic paint, spray paint, ink, resin, and wheat paste to create his pieces. He has also used fire extinguishers in his mixed media pieces. His art has led him to work in Manila, Baguio, Cebu, Bacolod, Los Angeles, and New York.

In my 1 hour interview with him for my documentary, Sulat ng Malansang Isda, we talked about everything from art, business, old vs new and of course Baybayin. Lookout for a future event with Philippines based Baybayin artists. If you’re in Manila, check out his upcoming solo show April 16 at A Space Gallery in Makati.

chichi monster

Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

Mike Pangilinan will be giving a presentation on “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino” (focussing on Sulat Kapampangan calligraphy) on the 2nd day of the “Ika-10ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop: “Kasaysayan ng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”, 2012 April 19, 8:30 am at the Don Bosco Technical Institute in Makati, Philippines.

Umaga
8:00-9:00 Pagpapatala
9:00-9:30 Pagbubukas
Panimulang Pagbati
Fr. Anthony Paul Bicomong, SDB
(Rector, Don Bosco Technical Institute, Makati)
Pambungad na Pananalita at Pagpapaliwanag sa Tema
Bb. Rosana Diwa (BAKAS, Inc.)
Pasasalamat sa Ortigas Foundation Library: BAKAS, Inc.
Pagkilala sa mga Delegado, Mga Panuntunan/Paalala
G. Reuben Calabio (Don Bosco Technical Institute, Makati)
9:30-10:20 Pangkalahatang Perspektiba
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UPDil. & DLSU, Mla)
10:20-10:40 Merienda

I. PAMAYANAN (250,000 BK?– 1588 MK)
10:40-11:10 “Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”
Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)
11:10-11:40 “Sinaunang Tao sa Pilipinas:
Homo erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”
Dr. Armand Mijares (Direktor, UP Archaeological Studies Program)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Hapon
1:00-1:30 “Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”
Prop. Jesus Federico Hernandez
(Departamento ng Lingguwistika, UP Diliman)
1:30-2:00 “Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”
G. Joey Ayala (Bagong Lumad Artists Foundation)
2:00-2:30 Malayang talakayan
2:30-3:00 “Paglaganap, Pamamayan at Pagsasambayanan ng mga
Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan
(7,000/5,000 B.K.?-1280 M.K.)”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
3:00-3:30 “Sambayanan/Estadong Bayan: Paglaganap ng Islam (1280-1588)”
Dr. Abraham Sakili (Propesor, UP Diliman & Komisyoner, Pambansang
Komisyong Pangkasaysayan — NHCP)
3:30-4:00 Merienda
4:00-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula tungkol sa Austroneyano, “Amaya” at iba pa.

Ikalawang Araw (Abril 19, Huwebes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-8:40 Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas Kanin”
Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)
8:40-9:20 “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino”
G. Mike Pangilinan (Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
NCCA)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang Multimedia sa Paaralan”
Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)
11:00-11:40 “Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”
Dr. Bonifacio Comandante (UP Los Baños)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”
Dr. Victor Paz (Dating Director, Archaeological Studies Program, UP Diliman)
8:40-9:20 “Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”
Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”
G. Jaime Tiongson (Pila Historical Society Foundation/BAKAS)
11:00-11:40 “Ang mga Anyo ng Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Pamayanan
(7.000/5,000 B.K.? – 1588 M.K.)”
G. Lorenz Lasco (Bahay Saliksikan sa Kasaysayan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp

I. BAYAN (1588-1913)
Hapon
1:00-1:30 “Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663):
Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”
Dr. Nerissa Tantengco (Pamantasang Normal ng Pilipinas,Maynila)
1:30-2:00 “Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745)
sa halimbawa ng Kabisayaan”
Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)
2:00-2:30 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
2:30-3:00 “Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”
Dr. Nilo Ocampo (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman)
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 “Inang Bayan at Nación (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda;
Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas,
UP Diliman)
4:20-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula: “Sakay,” “Gabriela Silang,” “Bayani,” at Case Unclosed: “Paglilitis ni Bonifacio”

Ikatlong Araw (Abril 20, Biyernes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-9:20 “Naayon pa ba ang UBD sa K to 12 Curriculum?”
Dr. Zenaida Reyes (Dekana, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-10:50 “Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”
G. Timothy James Vitales (Museong Pambansa, Maynila)
10:50-11:30 Pakitang Turo: Aplikasyon ng mga Paksa
G. Sonny Tan (Don Bosco Technical Institute, Makati)
11:30-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Timawa”
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (Tagapangulo, Departamento ng
Kasaysayan, San Beda College, Mendiola)
8:40-9:20 “Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”
Dr. Enrico Garcia (Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”
Dr. Lars Ubaldo (DLSU, Maynila)
11:00-11:40 “Identidad ng Ilustrado”
Prop. Jonathan Balsamo (Enderun College & Heroes Square) & Prop. Roland Macawili (PUP, San Juan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

II. BANSA (1913-Kasalukuyan)
Hapon
1:00-1:30 “Ang Katiwalian sa Estado:
Mula Kolonyang Amerikano hanggang sa ‘Independensya’”
Prop. Ma. Carmen Peñalosa (Miriam College, Loyola Heights)
1:30-2:00 “Kasaysayan ng Reporma sa Lupa mulang ‘Friar Estates’
(Lupang Prayle) hanggang Kasalukuyan”
Prop. Oscar Evangelista (Palawan State University)
2:00-2:30 Ulat tungkol sa BAKAS Seminar Workshop 2009 “Ang
Bayan sa Ibayong Dagat: OFW, Pamilyang Pilipino at
Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng
Migrasyon”. Pokus sa “Migrasyon ng Akademiko at
Manggagawa: Pagkakaiba ng Interes at Pananaw.”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
2:30-3:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
4:20-5:00 Pagsasara/Pagbubuod/Paggawad ng mga Sertipiko
Gng. Scheherazade Vargas(Departamento ng Kasaysayan, UP
Diliman.)

EVENT: Ka logo hat launching 10/8

ATTENTION PHILIPPINES

My Ka logo hat collaboration with Wipcaps will be launching 10/8 8PM @ Urban Athletics Level 2 Greenbelt 3. Why 8PM, it’s a party…

On top of the crazy party, we have one more treat for you in form of a special drop. As part of the WIP Caps HeadStart series, Urban Athletics will get a HeadStart on the ‘Ka’ release!

Starting this Saturday and for the next 2 weeks, the Christian Cabuay x WIP Caps ‘Ka’ collab will ONLY be available at Urban Athletics before it will be available elsewhere. You too should get a HeadStart and cop the ‘Ka’ cap at Urban Athletics!


FREE GIFT

Buy the hat? Send me a photo of you wearing it at christian@baybayin.com with the subject Ka Wipcaps and I’ll draw you your initials (1st and last name) in Baybayin and send it via email. Limited to 1st 50

Starting this Saturday October 8, WIP will be stocked at Urban Athletics (or uA for short). There are two good reasons why you should make it down to uA this Saturday.

First-up, uA will be kicking-off their in-store party series called Pulse Saturdays. For the first edition of Pulse Saturdays, they are featuring the KINGS ON DECK mixtape by DJ Scratchmark and our boy and WIP flag bearer MC Dash. Some special live performances and lots more cooked-up. So be sure to check it out!

Philippine memories in Baybayin

I usually try to sleep on the train on the way to work but for some reason, I couldn’t. I decided to work on a client sketch of Pampanga. While writing it, I remembered the last time I was there. After that, I started to remember the various cities/provinces I visited/hung out/lived while in the Philippines. Good times

Cavite had narrow roads and a beach that had sharp pebbles instead of sand.

Continue reading