Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

Mike Pangilinan will be giving a presentation on “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino” (focussing on Sulat Kapampangan calligraphy) on the 2nd day of the “Ika-10ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop: “Kasaysayan ng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”, 2012 April 19, 8:30 am at the Don Bosco Technical Institute in Makati, Philippines.

Umaga
8:00-9:00 Pagpapatala
9:00-9:30 Pagbubukas
Panimulang Pagbati
Fr. Anthony Paul Bicomong, SDB
(Rector, Don Bosco Technical Institute, Makati)
Pambungad na Pananalita at Pagpapaliwanag sa Tema
Bb. Rosana Diwa (BAKAS, Inc.)
Pasasalamat sa Ortigas Foundation Library: BAKAS, Inc.
Pagkilala sa mga Delegado, Mga Panuntunan/Paalala
G. Reuben Calabio (Don Bosco Technical Institute, Makati)
9:30-10:20 Pangkalahatang Perspektiba
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UPDil. & DLSU, Mla)
10:20-10:40 Merienda

I. PAMAYANAN (250,000 BK?– 1588 MK)
10:40-11:10 “Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”
Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)
11:10-11:40 “Sinaunang Tao sa Pilipinas:
Homo erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”
Dr. Armand Mijares (Direktor, UP Archaeological Studies Program)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Hapon
1:00-1:30 “Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”
Prop. Jesus Federico Hernandez
(Departamento ng Lingguwistika, UP Diliman)
1:30-2:00 “Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”
G. Joey Ayala (Bagong Lumad Artists Foundation)
2:00-2:30 Malayang talakayan
2:30-3:00 “Paglaganap, Pamamayan at Pagsasambayanan ng mga
Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan
(7,000/5,000 B.K.?-1280 M.K.)”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
3:00-3:30 “Sambayanan/Estadong Bayan: Paglaganap ng Islam (1280-1588)”
Dr. Abraham Sakili (Propesor, UP Diliman & Komisyoner, Pambansang
Komisyong Pangkasaysayan — NHCP)
3:30-4:00 Merienda
4:00-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula tungkol sa Austroneyano, “Amaya” at iba pa.

Ikalawang Araw (Abril 19, Huwebes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-8:40 Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas Kanin”
Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)
8:40-9:20 “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino”
G. Mike Pangilinan (Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
NCCA)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang Multimedia sa Paaralan”
Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)
11:00-11:40 “Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”
Dr. Bonifacio Comandante (UP Los Baños)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”
Dr. Victor Paz (Dating Director, Archaeological Studies Program, UP Diliman)
8:40-9:20 “Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”
Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”
G. Jaime Tiongson (Pila Historical Society Foundation/BAKAS)
11:00-11:40 “Ang mga Anyo ng Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Pamayanan
(7.000/5,000 B.K.? – 1588 M.K.)”
G. Lorenz Lasco (Bahay Saliksikan sa Kasaysayan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp

I. BAYAN (1588-1913)
Hapon
1:00-1:30 “Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663):
Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”
Dr. Nerissa Tantengco (Pamantasang Normal ng Pilipinas,Maynila)
1:30-2:00 “Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745)
sa halimbawa ng Kabisayaan”
Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)
2:00-2:30 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
2:30-3:00 “Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”
Dr. Nilo Ocampo (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman)
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 “Inang Bayan at Nación (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda;
Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas,
UP Diliman)
4:20-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula: “Sakay,” “Gabriela Silang,” “Bayani,” at Case Unclosed: “Paglilitis ni Bonifacio”

Ikatlong Araw (Abril 20, Biyernes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-9:20 “Naayon pa ba ang UBD sa K to 12 Curriculum?”
Dr. Zenaida Reyes (Dekana, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-10:50 “Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”
G. Timothy James Vitales (Museong Pambansa, Maynila)
10:50-11:30 Pakitang Turo: Aplikasyon ng mga Paksa
G. Sonny Tan (Don Bosco Technical Institute, Makati)
11:30-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Timawa”
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (Tagapangulo, Departamento ng
Kasaysayan, San Beda College, Mendiola)
8:40-9:20 “Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”
Dr. Enrico Garcia (Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”
Dr. Lars Ubaldo (DLSU, Maynila)
11:00-11:40 “Identidad ng Ilustrado”
Prop. Jonathan Balsamo (Enderun College & Heroes Square) & Prop. Roland Macawili (PUP, San Juan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

II. BANSA (1913-Kasalukuyan)
Hapon
1:00-1:30 “Ang Katiwalian sa Estado:
Mula Kolonyang Amerikano hanggang sa ‘Independensya’”
Prop. Ma. Carmen Peñalosa (Miriam College, Loyola Heights)
1:30-2:00 “Kasaysayan ng Reporma sa Lupa mulang ‘Friar Estates’
(Lupang Prayle) hanggang Kasalukuyan”
Prop. Oscar Evangelista (Palawan State University)
2:00-2:30 Ulat tungkol sa BAKAS Seminar Workshop 2009 “Ang
Bayan sa Ibayong Dagat: OFW, Pamilyang Pilipino at
Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng
Migrasyon”. Pokus sa “Migrasyon ng Akademiko at
Manggagawa: Pagkakaiba ng Interes at Pananaw.”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
2:30-3:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
4:20-5:00 Pagsasara/Pagbubuod/Paggawad ng mga Sertipiko
Gng. Scheherazade Vargas(Departamento ng Kasaysayan, UP
Diliman.)

Pnoy Apparel: Jose Rizal Baybayin shirt

One of my favorite Filipino American shirt companies just released their spring/summer collection around the theme of “No History, No Self”. The standout design is a skull version of the iconic Jose Rizal image with a unique Baybayin style saying “Walang kasaysayan Walang Sarili” literally translating to “No History No Self” in Tagalog. What’s also interesting is the usage of the X as the kudlit for the Da/Ra and La characters for the word Sarili. At 1st glance, one may confuse it as vowel cancellations (Virama) for the word above. What are your thoughts on this technique?

Here’s a description from their website:

Every where you look we are presented with sun and stars, Filipino this, Filipino that, and every variation of Pacman you can think on a tee as “Pinoy Pride”. No substance, no history. The lack of accessible Philippine curriculum in schools, studies, and products inspired our “Death of Philippine education” theme for our S/S collection. We took an iconic Philippine image in Jose Rizal, but with a skull. Babayin/alibata (first written script of the Philippines) in our own handwritten script font translated “No History, No Self”.

Visit Pnoy Apparel

Proposed Baybayin banknote in the news a year later

A proposed banknote with Baybayin featured on here on Baybayin.com way back in April and July 2011 has come back to life thanks to people spreading it online via Tumblr, Facebook and Twitter.

News outlets have just picked up and even prompted the BSP to publicly state:

“The BSP has never issued nor is planning to issue such type of a banknote. Therefore, any 150-piso commemorative note or similar banknote is fictitious,” it said.

The public is advised to report individuals who are passing these P150 fictitious notes to the police or the Investigatove Division, Cash Department, Bangko Sentral ng Pilipinas in Quezon City. The BSP can be contacted at 926-5092 and 929-7071 local 618 or via e-mail bspmail@bsp.gov.ph.

Another win for Baybayin but it’s unfortunate that none of the media was able to find out that it was only a proposed design that Malaya Business Insight wrote about in January 2010.

There is a proposal submitted to the Governor of the Banko Sentral ng Pilipinas for a 150-peso bill carrying the portrait of Jose Rizal as the central feature in the front portion. The intent is to promote the 150th birth anniversary of the Philippine national hero.

Spend more than a 10 minutes doing research online and they would’ve been able to find this out.

Nonito Donaire's missed opportunity

Just finished watching Donaire’s fight and got a good photo of his headband. During his walkout, I got excited and thought it was Baybayin and hoping it was right. To my disappointment, it wasn’t. Couple people on Facebook and Twitter pointed out that it’s Japanese.

I assume it’s either from his training camp or a sponsor but I doubt it. I just hope it’s nothing like “Warrior” or something could’ve been done in Baybayin. Missed opportunity that could’ve given the script exposure to millions. We are still looking for a Francis M…..

Anyone know what it says?