Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

Mike Pangilinan will be giving a presentation on “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino” (focussing on Sulat Kapampangan calligraphy) on the 2nd day of the “Ika-10ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop: “Kasaysayan ng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”, 2012 April 19, 8:30 am at the Don Bosco Technical Institute in Makati, Philippines.

Umaga
8:00-9:00 Pagpapatala
9:00-9:30 Pagbubukas
Panimulang Pagbati
Fr. Anthony Paul Bicomong, SDB
(Rector, Don Bosco Technical Institute, Makati)
Pambungad na Pananalita at Pagpapaliwanag sa Tema
Bb. Rosana Diwa (BAKAS, Inc.)
Pasasalamat sa Ortigas Foundation Library: BAKAS, Inc.
Pagkilala sa mga Delegado, Mga Panuntunan/Paalala
G. Reuben Calabio (Don Bosco Technical Institute, Makati)
9:30-10:20 Pangkalahatang Perspektiba
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UPDil. & DLSU, Mla)
10:20-10:40 Merienda

I. PAMAYANAN (250,000 BK?– 1588 MK)
10:40-11:10 “Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”
Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)
11:10-11:40 “Sinaunang Tao sa Pilipinas:
Homo erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”
Dr. Armand Mijares (Direktor, UP Archaeological Studies Program)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Hapon
1:00-1:30 “Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”
Prop. Jesus Federico Hernandez
(Departamento ng Lingguwistika, UP Diliman)
1:30-2:00 “Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”
G. Joey Ayala (Bagong Lumad Artists Foundation)
2:00-2:30 Malayang talakayan
2:30-3:00 “Paglaganap, Pamamayan at Pagsasambayanan ng mga
Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan
(7,000/5,000 B.K.?-1280 M.K.)”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
3:00-3:30 “Sambayanan/Estadong Bayan: Paglaganap ng Islam (1280-1588)”
Dr. Abraham Sakili (Propesor, UP Diliman & Komisyoner, Pambansang
Komisyong Pangkasaysayan — NHCP)
3:30-4:00 Merienda
4:00-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula tungkol sa Austroneyano, “Amaya” at iba pa.

Ikalawang Araw (Abril 19, Huwebes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-8:40 Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas Kanin”
Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)
8:40-9:20 “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino”
G. Mike Pangilinan (Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
NCCA)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang Multimedia sa Paaralan”
Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)
11:00-11:40 “Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”
Dr. Bonifacio Comandante (UP Los Baños)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”
Dr. Victor Paz (Dating Director, Archaeological Studies Program, UP Diliman)
8:40-9:20 “Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”
Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”
G. Jaime Tiongson (Pila Historical Society Foundation/BAKAS)
11:00-11:40 “Ang mga Anyo ng Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Pamayanan
(7.000/5,000 B.K.? – 1588 M.K.)”
G. Lorenz Lasco (Bahay Saliksikan sa Kasaysayan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp

I. BAYAN (1588-1913)
Hapon
1:00-1:30 “Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663):
Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”
Dr. Nerissa Tantengco (Pamantasang Normal ng Pilipinas,Maynila)
1:30-2:00 “Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745)
sa halimbawa ng Kabisayaan”
Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)
2:00-2:30 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
2:30-3:00 “Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”
Dr. Nilo Ocampo (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman)
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 “Inang Bayan at Nación (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda;
Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas,
UP Diliman)
4:20-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula: “Sakay,” “Gabriela Silang,” “Bayani,” at Case Unclosed: “Paglilitis ni Bonifacio”

Ikatlong Araw (Abril 20, Biyernes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-9:20 “Naayon pa ba ang UBD sa K to 12 Curriculum?”
Dr. Zenaida Reyes (Dekana, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-10:50 “Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”
G. Timothy James Vitales (Museong Pambansa, Maynila)
10:50-11:30 Pakitang Turo: Aplikasyon ng mga Paksa
G. Sonny Tan (Don Bosco Technical Institute, Makati)
11:30-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Timawa”
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (Tagapangulo, Departamento ng
Kasaysayan, San Beda College, Mendiola)
8:40-9:20 “Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”
Dr. Enrico Garcia (Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”
Dr. Lars Ubaldo (DLSU, Maynila)
11:00-11:40 “Identidad ng Ilustrado”
Prop. Jonathan Balsamo (Enderun College & Heroes Square) & Prop. Roland Macawili (PUP, San Juan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

II. BANSA (1913-Kasalukuyan)
Hapon
1:00-1:30 “Ang Katiwalian sa Estado:
Mula Kolonyang Amerikano hanggang sa ‘Independensya’”
Prop. Ma. Carmen Peñalosa (Miriam College, Loyola Heights)
1:30-2:00 “Kasaysayan ng Reporma sa Lupa mulang ‘Friar Estates’
(Lupang Prayle) hanggang Kasalukuyan”
Prop. Oscar Evangelista (Palawan State University)
2:00-2:30 Ulat tungkol sa BAKAS Seminar Workshop 2009 “Ang
Bayan sa Ibayong Dagat: OFW, Pamilyang Pilipino at
Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng
Migrasyon”. Pokus sa “Migrasyon ng Akademiko at
Manggagawa: Pagkakaiba ng Interes at Pananaw.”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
2:30-3:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
4:20-5:00 Pagsasara/Pagbubuod/Paggawad ng mga Sertipiko
Gng. Scheherazade Vargas(Departamento ng Kasaysayan, UP
Diliman.)

3 thoughts on “Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

  1. bro. na observe ko sa sa mga kapatid ko noong mga bata pa sila until na malalaki na sila, my brother scribble different characters in baybayin form and draw signs and symbols in this form. Hindi kaya nasa dugo nating mga pilipino ito at nais kumawala at mag palaganap na nasuppress lang dahil sa ibang kina gisnang kultura at lingwahe, na observe ko rin ito sa ibang bata na walang alam sa baybayin.

  2. we must promote the original baybayin script we must stop modifying this sacred ancient Filipino script… some even added new scripts anyway.. for me I incorporate the original baybayin in almost all of my works…sad to say there are now several baybayin versions being propagated by individual artist s especially here in the web.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s