EVENT: An Introduction to Kulitan – University of the Philippines

2012 September 26: This week’s Binalot Talk will be given by Michael Raymon M. Pangilinan. The title of his lecture is “An introduction to Kulitan, the indigenous Kapampangan script.” Binalot Talks is a series of lectures held every Wednesday, lunchtime (11:30pm – 1pm), in the University of the Philippines Archaeological Studies Program (UP-ASP) lecture room (Palma Hall Basement).

Book: An Introduction to Kulitan

Mike Pangilinan just posted the artwork for his upcoming book, “An Introduction to Kulitan”. No details yet about the release date or cost but I believe it will be great because of his passion. Can’t wait to check it out in July (more on that later).

I hope this is  serves as inspiration to those who want to bring legitimacy to their Baybayin causes. To give you context, there are certain groups and individuals in the Baybayin community that are pushing their own ideas on modernization and standardization. There are also thoughts that their own language is being destroyed and/or being phased out by the dominant Tagalog based educational/entertainment system. What I’ve stressed to these individuals is that you need to take things in your own hands. It’s easy to blame the “system” and those who hold you down. There will always be roadblocks and it’s up to you to figure out how to work around them. Mike is a perfect example on how one gets things done.

 

Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

Mike Pangilinan will be giving a presentation on “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino” (focussing on Sulat Kapampangan calligraphy) on the 2nd day of the “Ika-10ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop: “Kasaysayan ng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”, 2012 April 19, 8:30 am at the Don Bosco Technical Institute in Makati, Philippines.

Umaga
8:00-9:00 Pagpapatala
9:00-9:30 Pagbubukas
Panimulang Pagbati
Fr. Anthony Paul Bicomong, SDB
(Rector, Don Bosco Technical Institute, Makati)
Pambungad na Pananalita at Pagpapaliwanag sa Tema
Bb. Rosana Diwa (BAKAS, Inc.)
Pasasalamat sa Ortigas Foundation Library: BAKAS, Inc.
Pagkilala sa mga Delegado, Mga Panuntunan/Paalala
G. Reuben Calabio (Don Bosco Technical Institute, Makati)
9:30-10:20 Pangkalahatang Perspektiba
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UPDil. & DLSU, Mla)
10:20-10:40 Merienda

I. PAMAYANAN (250,000 BK?– 1588 MK)
10:40-11:10 “Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”
Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)
11:10-11:40 “Sinaunang Tao sa Pilipinas:
Homo erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”
Dr. Armand Mijares (Direktor, UP Archaeological Studies Program)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Hapon
1:00-1:30 “Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”
Prop. Jesus Federico Hernandez
(Departamento ng Lingguwistika, UP Diliman)
1:30-2:00 “Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”
G. Joey Ayala (Bagong Lumad Artists Foundation)
2:00-2:30 Malayang talakayan
2:30-3:00 “Paglaganap, Pamamayan at Pagsasambayanan ng mga
Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan
(7,000/5,000 B.K.?-1280 M.K.)”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
3:00-3:30 “Sambayanan/Estadong Bayan: Paglaganap ng Islam (1280-1588)”
Dr. Abraham Sakili (Propesor, UP Diliman & Komisyoner, Pambansang
Komisyong Pangkasaysayan — NHCP)
3:30-4:00 Merienda
4:00-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula tungkol sa Austroneyano, “Amaya” at iba pa.

Ikalawang Araw (Abril 19, Huwebes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-8:40 Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas Kanin”
Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)
8:40-9:20 “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino”
G. Mike Pangilinan (Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
NCCA)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang Multimedia sa Paaralan”
Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)
11:00-11:40 “Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”
Dr. Bonifacio Comandante (UP Los Baños)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”
Dr. Victor Paz (Dating Director, Archaeological Studies Program, UP Diliman)
8:40-9:20 “Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”
Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”
G. Jaime Tiongson (Pila Historical Society Foundation/BAKAS)
11:00-11:40 “Ang mga Anyo ng Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Pamayanan
(7.000/5,000 B.K.? – 1588 M.K.)”
G. Lorenz Lasco (Bahay Saliksikan sa Kasaysayan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp

I. BAYAN (1588-1913)
Hapon
1:00-1:30 “Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663):
Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”
Dr. Nerissa Tantengco (Pamantasang Normal ng Pilipinas,Maynila)
1:30-2:00 “Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745)
sa halimbawa ng Kabisayaan”
Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)
2:00-2:30 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
2:30-3:00 “Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”
Dr. Nilo Ocampo (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman)
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 “Inang Bayan at Nación (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda;
Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas,
UP Diliman)
4:20-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula: “Sakay,” “Gabriela Silang,” “Bayani,” at Case Unclosed: “Paglilitis ni Bonifacio”

Ikatlong Araw (Abril 20, Biyernes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-9:20 “Naayon pa ba ang UBD sa K to 12 Curriculum?”
Dr. Zenaida Reyes (Dekana, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-10:50 “Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”
G. Timothy James Vitales (Museong Pambansa, Maynila)
10:50-11:30 Pakitang Turo: Aplikasyon ng mga Paksa
G. Sonny Tan (Don Bosco Technical Institute, Makati)
11:30-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Timawa”
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (Tagapangulo, Departamento ng
Kasaysayan, San Beda College, Mendiola)
8:40-9:20 “Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”
Dr. Enrico Garcia (Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”
Dr. Lars Ubaldo (DLSU, Maynila)
11:00-11:40 “Identidad ng Ilustrado”
Prop. Jonathan Balsamo (Enderun College & Heroes Square) & Prop. Roland Macawili (PUP, San Juan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

II. BANSA (1913-Kasalukuyan)
Hapon
1:00-1:30 “Ang Katiwalian sa Estado:
Mula Kolonyang Amerikano hanggang sa ‘Independensya’”
Prop. Ma. Carmen Peñalosa (Miriam College, Loyola Heights)
1:30-2:00 “Kasaysayan ng Reporma sa Lupa mulang ‘Friar Estates’
(Lupang Prayle) hanggang Kasalukuyan”
Prop. Oscar Evangelista (Palawan State University)
2:00-2:30 Ulat tungkol sa BAKAS Seminar Workshop 2009 “Ang
Bayan sa Ibayong Dagat: OFW, Pamilyang Pilipino at
Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng
Migrasyon”. Pokus sa “Migrasyon ng Akademiko at
Manggagawa: Pagkakaiba ng Interes at Pananaw.”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
2:30-3:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
4:20-5:00 Pagsasara/Pagbubuod/Paggawad ng mga Sertipiko
Gng. Scheherazade Vargas(Departamento ng Kasaysayan, UP
Diliman.)