Help promote Baybayin in the Philippines

The Filipino Blogging Community is a diverse and vibrant mix of personalities and individuals. Bloggers of different tastes. Bloggers of different views. Bloggers of different ages. Bloggers of different persuasion. Bloggers of different forms, shape and purpose.
All Filipinos in spirit.

Want to help promote Baybayin in the Philippines? Nominate Baybayin.com for the 2011 Philippine Blog Awards.

Register here to nominate this site. You can use info@baybayin.com as the site contact info. Salamat – Christian

2 thoughts on “Help promote Baybayin in the Philippines

 1. Ginoong Cabuay,

  Magandang gabi sa iyo!

  Una sa lahat, isang marami at napakalaking pasasalamat sa iyo sa pagsisimula
  nitong adhikain mong buhayin ang Baybayin na pawang tubong atin.
  Nais kong ipahatid sa iyo ang isang tugatog na saludo sa iyong makabayang hakbang.

  Ako’y napag-isip-isip lamang. Dili kaya’y tama at marapat lang na ang iyong baybayin Website
  ay meron ding katumbas na sa wikang lahi ng Baybayin? Paano rin kaya natin maitataguyod 
  ang mga ibang pananalita sa Pilipinas? Mga katanungan lamang na maari mo na ring ituring na panukala. 🙂 

  Maraming salamat!

  Sumasaiyo,

  Ensha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s