EVENT: UP Diliman – Lecture/Panel discussion 7/25

20120725-003149.jpg

I’ll be taking part of a lecture/panel discussion at UP Diliman 7/25. Yeah, I know it’s last minute but that’s how it goes here in the Philippines 🙂

While the topic isn’t strictly Baybayin, I’ll inject it as much as possible since its about Identity and Culture.

See ya there!

TOPIC: Filipina/o American Identity and Culture: There Is More to Us Than Just The Immigrant Narrative
WHEN: 5:00pm-8:00pm, Wednesday, July 25, 2012
WHERE: GT-Toyota Asian Center Seminar Room, University of the Philippines, Diliman, Quezon City

Baybayin documentary filming in the Philippines

I’m currently in the Philippines doing a lectures, art shows, a product launch, research and continuing filming my documentary. I started filming some street scenes around Katipunan, Cubao and Edsa this this week. Interviews will also start this week as well.

There’s a lot more going on in Manila since I was last here in 2010 and to help document those observations on this trip, I’ve setup a blog for BaybayinFilm.com.

 

 

Kulitan Event: Sulat Kapampangan calligraphy

Mike Pangilinan will be giving a presentation on “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino” (focussing on Sulat Kapampangan calligraphy) on the 2nd day of the “Ika-10ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop: “Kasaysayan ng Kapilipinuhan: Bagong Balangkas”, 2012 April 19, 8:30 am at the Don Bosco Technical Institute in Makati, Philippines.

Umaga
8:00-9:00 Pagpapatala
9:00-9:30 Pagbubukas
Panimulang Pagbati
Fr. Anthony Paul Bicomong, SDB
(Rector, Don Bosco Technical Institute, Makati)
Pambungad na Pananalita at Pagpapaliwanag sa Tema
Bb. Rosana Diwa (BAKAS, Inc.)
Pasasalamat sa Ortigas Foundation Library: BAKAS, Inc.
Pagkilala sa mga Delegado, Mga Panuntunan/Paalala
G. Reuben Calabio (Don Bosco Technical Institute, Makati)
9:30-10:20 Pangkalahatang Perspektiba
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UPDil. & DLSU, Mla)
10:20-10:40 Merienda

I. PAMAYANAN (250,000 BK?– 1588 MK)
10:40-11:10 “Pagkabuo ng Kapuluang Pilipino”
Prop. Edmundo Vargas (NIGS, UP Diliman)
11:10-11:40 “Sinaunang Tao sa Pilipinas:
Homo erectus?; Taong Kalaw; Taong Tabon”
Dr. Armand Mijares (Direktor, UP Archaeological Studies Program)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Hapon
1:00-1:30 “Ang mga Austronesyano: Pinagmulan at Pinaglaganapan”
Prop. Jesus Federico Hernandez
(Departamento ng Lingguwistika, UP Diliman)
1:30-2:00 “Palay-Bigas-Kanin: Ang Kabihasnang Austronesyano sa Pilipinas”
G. Joey Ayala (Bagong Lumad Artists Foundation)
2:00-2:30 Malayang talakayan
2:30-3:00 “Paglaganap, Pamamayan at Pagsasambayanan ng mga
Austronesyano sa Pilipinas: Ang mga Sistemang Ilog ng Kapuluan
(7,000/5,000 B.K.?-1280 M.K.)”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
3:00-3:30 “Sambayanan/Estadong Bayan: Paglaganap ng Islam (1280-1588)”
Dr. Abraham Sakili (Propesor, UP Diliman & Komisyoner, Pambansang
Komisyong Pangkasaysayan — NHCP)
3:30-4:00 Merienda
4:00-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula tungkol sa Austroneyano, “Amaya” at iba pa.

Ikalawang Araw (Abril 19, Huwebes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-8:40 Paggawa ng “Lesson Plan” kaugnay ng Proyektong “Palay-Bigas Kanin”
Ms. Pauline Angela Bautista (Bagong Lumad Artists Foundation)
8:40-9:20 “Baybayin at Kaligrapiyang Pilipino”
G. Mike Pangilinan (Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining
NCCA)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang Multimedia sa Paaralan”
Ms. Suzette Doctolero (Script Writer, GMA 7 “AMAYA”)
11:00-11:40 “Pagbibilang: Ang Sungka bilang Abakus ng Sinaunang Pilipino”
Dr. Bonifacio Comandante (UP Los Baños)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Arkeolohiya sa Pananaliksik ng Sinaunang Panahon”
Dr. Victor Paz (Dating Director, Archaeological Studies Program, UP Diliman)
8:40-9:20 “Ang Bangka (waka) sa Migrasyong Austronesyano”
Dr. Efren Isorena (Ateneo de Manila University)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Ang mga Unang Diksyunaryo sa Pagsaliksik sa Sinaunang Pamayanan”
G. Jaime Tiongson (Pila Historical Society Foundation/BAKAS)
11:00-11:40 “Ang mga Anyo ng Sandata ng Pilipinas noong Panahon ng Pamayanan
(7.000/5,000 B.K.? – 1588 M.K.)”
G. Lorenz Lasco (Bahay Saliksikan sa Kasaysayan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp

I. BAYAN (1588-1913)
Hapon
1:00-1:30 “Krisis ng Pamayanang Pilipino (1588-1663):
Ang Pagkabuo ng Maynila bilang Syudad Kolonyal”
Dr. Nerissa Tantengco (Pamantasang Normal ng Pilipinas,Maynila)
1:30-2:00 “Bayan, Pueblo at Ciudad: Bagong Pamayanan (1663-1745)
sa halimbawa ng Kabisayaan”
Dr. Vicente Villan (Departamento ng Kasaysayan, UP Diliman)
2:00-2:30 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
2:30-3:00 “Batayan ng Pagkakaisa (1745-1807)”
Dr. Nilo Ocampo (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Diliman)
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Bayang Pilipino: Katutubo at Banyaga (1807-1861)”
Prop. Michael Charleston Chua (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 “Inang Bayan at Nación (1861-1913): Sekularisasyon; Propaganda;
Himagsikan/Rebolusyon; Bagong Kolonisasyon”
Prop. Mary Jane Rodriguez-Tatel (Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas,
UP Diliman)
4:20-5:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

(PARA SA MGA “IN-HOUSE DELEGATES”):
Pagpapalabas ng mga Pelikula: “Sakay,” “Gabriela Silang,” “Bayani,” at Case Unclosed: “Paglilitis ni Bonifacio”

Ikatlong Araw (Abril 20, Biyernes)
Umaga (Dalawang Sesyon)
Elementarya/Hayskul
8:00-9:20 “Naayon pa ba ang UBD sa K to 12 Curriculum?”
Dr. Zenaida Reyes (Dekana, Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
9:50-10:20 Merienda
10:20-10:50 “Ang mga Museo sa Pagtuturo ng Kasaysayan”
G. Timothy James Vitales (Museong Pambansa, Maynila)
10:50-11:30 Pakitang Turo: Aplikasyon ng mga Paksa
G. Sonny Tan (Don Bosco Technical Institute, Makati)
11:30-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

Kolehiyo/Unibersidad
8:00-8:40 “Timawa”
Prop. Nancy Kimuell-Gabriel (Tagapangulo, Departamento ng
Kasaysayan, San Beda College, Mendiola)
8:40-9:20 “Muslim at Lumad sa Panahon ng Pagkabuo ng Bayan”
Dr. Enrico Garcia (Pamantasang Normal ng Pilipinas, Maynila)
9:20-9:50 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp
9:50-10:20 Merienda
10:20-11:00 “Rebelyon ng mga Klerong Pilipino”
Dr. Lars Ubaldo (DLSU, Maynila)
11:00-11:40 “Identidad ng Ilustrado”
Prop. Jonathan Balsamo (Enderun College & Heroes Square) & Prop. Roland Macawili (PUP, San Juan)
11:40-12:10 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.

II. BANSA (1913-Kasalukuyan)
Hapon
1:00-1:30 “Ang Katiwalian sa Estado:
Mula Kolonyang Amerikano hanggang sa ‘Independensya’”
Prop. Ma. Carmen Peñalosa (Miriam College, Loyola Heights)
1:30-2:00 “Kasaysayan ng Reporma sa Lupa mulang ‘Friar Estates’
(Lupang Prayle) hanggang Kasalukuyan”
Prop. Oscar Evangelista (Palawan State University)
2:00-2:30 Ulat tungkol sa BAKAS Seminar Workshop 2009 “Ang
Bayan sa Ibayong Dagat: OFW, Pamilyang Pilipino at
Katatagang Panlipunan sa Agos ng Kasaysayan ng
Migrasyon”. Pokus sa “Migrasyon ng Akademiko at
Manggagawa: Pagkakaiba ng Interes at Pananaw.”
Dr. Zeus Salazar (Retiradong Propesor, UP Dil. & DLSU, Mla)
2:30-3:00 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
3:00-3:20 Merienda
3:20-3:50 “Nasyon at Bansa: Ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan”
Dr. Rhommel Hernandez (DLSU, Maynila)
3:50-4:20 Malayang Talakayan/Pa-“raffle” ng mga aklat atbp.
4:20-5:00 Pagsasara/Pagbubuod/Paggawad ng mga Sertipiko
Gng. Scheherazade Vargas(Departamento ng Kasaysayan, UP
Diliman.)

EVENT: Ka logo hat launching 10/8

ATTENTION PHILIPPINES

My Ka logo hat collaboration with Wipcaps will be launching 10/8 8PM @ Urban Athletics Level 2 Greenbelt 3. Why 8PM, it’s a party…

On top of the crazy party, we have one more treat for you in form of a special drop. As part of the WIP Caps HeadStart series, Urban Athletics will get a HeadStart on the ‘Ka’ release!

Starting this Saturday and for the next 2 weeks, the Christian Cabuay x WIP Caps ‘Ka’ collab will ONLY be available at Urban Athletics before it will be available elsewhere. You too should get a HeadStart and cop the ‘Ka’ cap at Urban Athletics!


FREE GIFT

Buy the hat? Send me a photo of you wearing it at christian@baybayin.com with the subject Ka Wipcaps and I’ll draw you your initials (1st and last name) in Baybayin and send it via email. Limited to 1st 50

Starting this Saturday October 8, WIP will be stocked at Urban Athletics (or uA for short). There are two good reasons why you should make it down to uA this Saturday.

First-up, uA will be kicking-off their in-store party series called Pulse Saturdays. For the first edition of Pulse Saturdays, they are featuring the KINGS ON DECK mixtape by DJ Scratchmark and our boy and WIP flag bearer MC Dash. Some special live performances and lots more cooked-up. So be sure to check it out!

YouLeaD: Overseas Filipino Youth Leadership Summit

I was recently invited to take part of the 3 day Global Overseas Filipino Youth Leadership Summit happening in the Manila, Philippines.

The 3-day Global summit from September 27-29 at the Philippines International Convention Center (PICC) in Manila, Philippines. This is the gathering of 400 overseas Filipinos from various sectors in discussing how to contribute and create development opportunities in the Philippines or abroad in their respective communities.

I would love to go but unfortunately, I cannot make it this year but I WANT TO SPONSOR SOMEONE TO REPRESENT BAYBAYIN. Don’t worry, you won’t be giving any keynote speeches. I’m looking for someone that’s good at networking. If interested to go to this summit, I will take care of all the registration costs for you, a 2,100PHP value.

Requirements:

 • Manila based
 • Must attend all 3 days of the summit
 • Must know basic Baybayin and the role it plays in our cultural redevelopment
 • Promote Baybayin to other attendees when given the chance
 • Send me an overview of the event with photos

Interested? Email me support[at]baybayin.com and tell me why you should be chosen. Deadline for submission is 11:59PM, Friday Sept 9 Philippines time.

More information on the CFO website

1ST PHILIPPINE BAYBAYIN CONFERENCE

Right on the heels of the Ticao Stone conference comes the 1st Philippine Baybayin conference in the Manila area. I know what some of you are thinking – Why are these conferences revolving around unproven Baybayin artifacts? Perhaps it’s need to help market Baybayin to the masses? Besides that, I think it’s an undeniable benefit to have this conference. The dialog has started! Could this be the core group all of you have been asking for who can implement a standard? What do you think?

1ST PHILIPPINE BAYBAYIN CONFERENCE IN ANGONO-BINANGONAN PETROGLYPHS

November 30,2011 @ Thunder Bird Resort Hotel & A-B Petroglyphs, Binangonan, 7am-12nn.
CONFERENCE OBJECTIVES ARE AS FOLLOWS:
1) To create awareness among Filipinos on the historical and importance of our language, our ancient writing system, the Baybayin.
2) To provide a forum for stakeholders among the academe and other related agencies regarding the relevance of the theory by Dr. Bonifacio Comandante Jr. Baybayin Artifacts for educational purposes.
3) To help boost the tourism not only educational trips but for local guests and foreigners as well.

INVITED RESOURCE SPEAKERS:

HON. LEOPOLDO N. BATAOIL, Baybayin Bill
2nd District of Pangasinan
Author, House Bill No. 4395, An Act Providing the Protection and Conservation of Baybayin and declaring Baybayin as the National Script of the Philippines.

DR. RICARDO NOLASCO , Mother Tongue Based – Multi-Lingual Education
Ph. D. Lingusitics, University of the Philippines
Board Member, Linguistic Society of the Philippines
Komisyon ng Wikang Pilipino
Adviser, Foundation for Worldwide People Power on Mother
Language Education Initiatives

DR. ZEUS SALAZAR, Kamalayang Pilipino sa Angono-Binangonan Petroglyphs
A historian, an anthropologist and the proponent of the Pantayong Pananaw.
He was former chairperson of the University of the Philippines-Diliman Department of History (1987-1989) and a former dean of the university’s College of Social Sciences and Philosophy (1989-1992)

HOWIE SEVERINO, Role of Media in Baybayin Advocacy
Ph.D. Suxxes University, London, UK
MA in Tuft University, Boston USA
Editor-In-Chief, GMA News TV Online

MR. JOSE JAIME “JAY” R. ENAGE, Baybayin to the World
Founding Chairman, Taklobo Baybayin, Baybayin Buhayin, and
Teachers@Work Journey Group International.

MR. JOHN NL. LEYSON, Baybayin Use in Design and Technology
President & CEO, Liquid and Liquid
President, Taklobo Baybayin
Vice President, Baybayin Buhayin

DR. BONIFACIO COMANDANTE, Baybayin Forms of Andres Bonifacio
Ph. D. Anthropology Multi-awarded Marine Biologist, University of the Philippines Professor
Director, Taklobo Baybayin

‎DR. GRACE BARRETO TESORO, What We know about the Angono-Binangonan Petroglyphs
Ph.D. Archaeology, Department of Archaeology, University of Cambridge

DR. MARICOR SORIANO, 3-D Imaging of the Angono-Binangonan Petroglyphs
Officer-in-Charge, National Institute of Physics UP Diliman and Deputy Director for Academic Affairs, NIP UP Diliman

Economics and Baybayin

I responded to a post on the Baybayin Facebook page the other day that revolved around the topic of why some of us charge for our Baybayin work. This has come up more than a few times over the years but with the recent renewed interest of Baybayin in the Philippines it’s time to clarify.

The Baybayin economy is very small and there are only a few of us sucessfully monitizing it. I’m going to tell my story but I’m pretty sure it will echo those of my colegues.

When I 1st got a Baybayin tattoo, I wanted to find a site online to post it. I didn’t find one, so I created PinoyTattoos.com. People complemented the tattoo and asked what it meant. When I broke it down, they started to ask for my help in doing translations. I remember the 1st time I saw my handwriting on someone’s skin; it blew me away. I wanted more, so I offered FREE translation consulting and artwork publicly to see what the demand would be as an experiment. Within 2 months, I got overwhelmed with the requests. Keep in mind I had a fulltime job at the time. After seeing the demand, I got into business charging a minimal rate of $5 per word. After a year, that started to take up a lot time. I then decided to double my rates to see if it could even out. If I lost 1/2 my customers, I would still be making the same amound with time to spare. The customers did not drop and I was the owner of a profitable little side business. I used the money to pay bills, eat out and reinvest in the Filipino community by creating FREE resources like Baybayin.com and traveling around the San Francisco area teaching the script. Booths at these festivals cost $200-$500. I would be lucky if I broke even selling my artwork. There would be some days I would loose $100 plus gas, food and parking. It didn’t really matter be because I was making a little though my online Baybayin services. If I didn’t make some money, I wouldn’t be able to do all of these things. There would be no PinoyTattoos.com, Baybayin.com, book, documentary, mobile application and FREE consultations. All of these projects have a cost associated to them running in the thousands.

Here’s a partial list of my reoccuring expenses to run my Baybayin business

 • Web hosting
 • Domains
 • Ecomerce service
 • Support system
 • Mailing list service
 • Part-time assistant

That doesn’t even include a new computers, hardware, software, contractors, cellphone and internet services. Don’t forget about travel and food expenses for events.

As you can see, it’s a lot. People often ask me how am I able to do all of these projects with the cost and time involved. It’s because of a healthy Baybayin business. Without it, FREE resources would cease to exist.

A perfect example is David Lazaro of the Bathala Project. This dude would spend hours and hours creating videos spreading Baybayin. He recently finished a course in graphic design and is now a freelance designer. Because of that, his blog and videos have pretty much stopped. Why? I haven’t talked to him about this but common sense would tell me that he needs to make a living. Baybayin will not pay the bills. If he was making $4K a month off Baybayin, would he still be doing it? Probably. Who can blame him for putting his Baybayin projects on hold? Nobody can and because of the the reality of life that everyone has to deal with. We have lost (for the time being) a good contributor to our growing community.

I appreciate people who are advocating the use of Baybayin in everyday life but the resistance will always be the external factor of money, especially in the Philippines. How will learning this dead script put money in my pocket tomorrow? That’s why students in the Philippines hate it. Look at Twitter and all you see is people bitching about having to learn this stupid “Alibata“. For the most part, you don’t go to school to get cultured or practice social skills. You go to hopefully learn to use your inherit talent or learn a new trade to make a living.

One of the reasons Baybayin dissapreared was due to economic factors. It simply wasn’t in demand and still isn’t. However, with the use of technology, right marketing and a little hustling – Baybayin can be brought back and be viable. In order for Baybayin to become mainstream, people must be able to make money with it as a skill. I’m not talking part time doing 3-5 translations a week or the occasional tshirt sale, I’m talking about 40-80 hours of work. That’s the goal. Create products, art and services that are so compelling and new that the market will take notice.

While it might be a turn-off and I may seem like a capitalistic Amboy that I always walk about money and Baybayin, it’s because I want to do this full-time.

Romancing the Stone – Ticao Conference

Well this is interesting….

On August 5-6, 2011 there will be “The 1st Philippine Conference on the Baybayin Stones of Ticao, Masbate”.

Here the info from the registration site

Conference Information
WHAT: The 1st Philippine Conference on the “Baybayin” Stones of Ticao, Masbate

WHEN: August 5, 2011 (8AM- 4PM); August 6, 2011 (8AM-12NN)

WHERE: Monreal Gymnasium, Municipality of Monreal, Ticao Island, Masbate Province, Philippines

CONVENORS:
The UP Ticao-Masbate Anthropological Project Team
Department of Education, Region 5
Local Government of Monreal, Masbate
The Masbate Provincial Government
The National Museum
170+ Talaytayan MLE Incorporated

CONFERENCE OBJECTIVES:
1) To make a preliminary but comprehensive report on the “baybayin” artifacts found in Ticao, Masbate including but not limited to its probable origins, geo-socio-cultural context, age, authors, authenticity, and transcriptions.
2) To heighten awareness among Filipinos on the historical and cultural importance of the baybayin script and other cultural artifacts.
3) To provide a forum for stakeholders on how to preserve and protect the cultural heritage of the peoples of Ticao and of Masbate.

WHO CAN PARTICIPATE:
1) DepEd teachers and administrators
2) Local government officials and employees
3) Educators, linguists, researchers, artists and cultural workers
4) Tourism officers and staff
5) “Baybayin” enthusiasts

REGISTRATION FEES:
1) P1,200 for participants coming from DepEd Region V and from local government units of Masbate province
2) P1,500 for all other participants

According to the program, it looks like they are taking the opportunity to present other topics besides the stone. As many of us in the Baybayin community said, this is a excellent opportunity to promote Baybayin and our ancient culture even if the stone is real or not.

The Language Bridge between the Proto-Philippine Archipelago and the Surrounding Hindu-Buddhist Kingdoms (Speaker: Arnold M. Azurin, UP Archaeological Studies Program)

Integrating Baybayin into the School Curriculum
(Speaker: DepEd Region V Curriculum Expert)

What We Now Know About the Ticao Stones
(Speaker: Prof. Francisco Datar, UP Diliman)

Ticao Island as an Archaeological Paradise
(Dr. Roger Lim of San Jacinto)

Integrating Baybayin into the School Curriculum
(Speaker: DepEd Region V Curriculum Expert)

I’m most interested in the school curriculum part. If this stone is the reason why Baybayin is pushed up a level, then it’s a good thing.

Hopefully the sessions will be recorded for the long distance speculators 🙂 I hope it’s real